Abruit

België / Belgium

2020 – Abruit

ABRUIT is een doorlopende visuele en auditieve installatie gehouden in en rond een verborgen schuilplaats. Deze shelter is het startpunt voor een bizar klinkende installatie die improviseert met objecten en de omgeving. Het publiek kan alleen maar raden wat er binnenin gebeurt en wordt meegesleept in een verhaal van verbeelding, suggestie en toeval. ABRUIT gebruikt een schuilplaats om zichzelf te laten horen. Slagaders verbinden dit centrale hart met klinkende objecten, verspreid door de omgeving. Een installatie met een hart dat continu pompt en blaast. bestaande uit een verborgen centrum van waaruit buizen en draden naar in de omgeving verspreide instrumenten leiden scant en onthult Abruit ook de akoestiek van een ruimte. In het nest zitten de twee performers verstopt. In de kruin van de boom hangen allerlei instrumenten. Verbonden met lange darmen en touwen worden deze vanuit het nest bespeeld om zo een 360° klankenspel te laten ontstaan.

ABRUIT is a continuous visual and auditory system held in and around a hidden shelter. This shelter is the starting point for a bizarre-sounding system that improvises with objects and the environment. The public can only guess what is happening on the inside and is dragged into a story of imagination, suggestion and coincidence. ABRUIT used a shelter to make themselves heard.
Arteries are connecting the central heart with the sounding objects. They are scattered throughout the area. An installation with the heart pumps and blows continuously. The installation consists of a hidden center from which pipes and wires lead to the instruments scattered in to the area. This is how Abruit also reveals the acoustics of a space. In the nest are two performers hidden. In the crown of the tree various instruments are hanging connected with long ropes. Troughout the nest they are being played. That will create a 360° sound play.

Categorieën:Uncategorized