AIRA vertical wall dance

Nederland / The Netherlands

2020 – N.M.G No More Gravity

AIRA (het vroegere Bencha) bestaat uit een enthousiast internationaal team van “vliegende” professionelen met meer dan 15 jaar ervaring in het creëren en uitvoeren van spectaculaire shows en evenementen. Elk van hen bezit unieke kwaliteiten op het gebied van acrobatie, technologie, theater of dans die ze samenbrengen en vermengen in speciale creaties. Ze hebben geen hoogtevrees en dagen de zwaartekracht uit met gewichtloze acrobatie, maar bovenal genieten ze van wat ze doen en spelen elke voorstelling vanuit het hart. In hun voorstellingen zijn acrobatie en dans samengebracht, schijnbaar gewichtsloos uitgevoerd op een verticaal podium. Hun dansers zijn klaar om op te treden op de muren van torens, kerken, hoge gebouwen, fabrieken of wolkenkrabbers gelijk waar ter wereld. AIRA’s show zal elk publiek beroeren wanneer ze hun speciale trucs tonen, gegoten in een mooi verhaal.

AIRA consists of an enthusiastic international team of “flying” professionals with more than 15 years of experience in creating and conducting spectacular shows and events. Each of them possesses unique qualities in the field of acrobatics, technology, theater or dance that they merge into special creations. They have no fear of heights and challenge gravity with weightless acrobatic ingenuity, but above all they enjoy what they do and play every performance from the heart. Within these shows, acrobatics and dance are blended together and performed seemingly weightless on a vertical stage.Their dancers are ready to perform on the walls of towers, churches, high buildings, factories or skyscrapers all over the world. AIRA’s show will move any audience when they are performing their spectacular tricks while telling a beautiful story.

Website Bencha Theater
Website Vertical Wall Dance

Categorieën:Uncategorized