Bolwerk

België / Belgium

2020 – Booster’s Treatment Center

Booster’s Treatment Center is interactief belevingstheater op locatie. De voorstelling zoekt de grens op tussen (pseudo-)wetenschap en fantasie, tussen amusement en maatschappij-kritiek. Het publiek dat deelneemt aan de voorstelling verhoogt zijn/haar ‘efficiëntie en productiviteit’. Booster’s Treatment Center (BTC) beschikt daarvoor over 4 treatments. De BTC diagnose bepaalt welke treatment elke deelnemer ondergaat. Na deze gekke ervaring verlaat de deelnemer de setting. Na de diagnose zijn de deelnemers in 4 groepen. verdeeld. Elke groep heeft een bepaald ‘gebrek’ dat hen belemmert om performant te handelen in de samenleving. Maar gelukkig zijn er onze BTC local specialists. Zij hebben niet enkel de expertise en skills maar ook de technieken in huis om het gebrek te behandelen. De voorstelling wordt doorlopend gespeeld in blokken van 2 uur. In een blok van 2 uur zijn er 4 sessies met maximum 48 personen

Booster’s Treatment Center is an interactive experience theatre.
By participating during the performance the audiance will icrease their efficiency and productivity. Booster’s Treatment Center (BTC) has 4 different types of treatments. The BTC diagnosis defines which treatment every participant must take. After this crazy experience the participant leaves the setting. All of the participants will be devided in 4 different groups after the diagnosis. Each group has it’s own limits that disturbs their acting during society. Lucky for them, there are BTC local specialist that will treat everyone thanks to their skills and technics. The act will be performed continuously in timetables of 2 hours. During these 2 hours 4 sessions can be performed with a maximum of 48 persons.

Website

Categorieën:Uncategorized