Cie des Cieux Galvanisés

Frankrijk / France

2020 – Des Accords de Mât

Twee mannen gaan het podium op, de een is bezig met zijn muziek, de ander spreekt alleen via zijn mast. Ze zoeken elkaar op, peilen elkaar en temmen elkaar. Een dans, een aanmoediging, een glimlach, en medeplichtigheid geboren tussen kwaadaardige spel en contemplatie. Dan versnelt alles, wordt meegesleept, verschijnen de spanningen en is er de explosie … Toegegeven, ze zijn een beetje afwezig en hun uitdrukkingsmiddel is niet het meest gebruikelijke; maar ze worstelen met problemen die we allemaal ervaren: hoe kunnen we elkaar begrijpen? Wat maakt vriendschap tussen twee mensen? Waarom, wanneer alles vanzelfsprekend lijkt, is er plotseling niets anders dan misverstand en afstand? Het is een intieme voorstelling, akoestisch, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om dichter bij het podium te komen en een duik te nemen in de wereld van de twee protagonisten.

Two men are going on stage: one is busy with his music and the other speaks only through his ‘mast’. They reach out to each other, survey and tame each other. A dance, an encouragement , a smile and a complicity between an evil game and contemplation. Everything goes faster, gets carried away, tension appears and then there is the explosion.
Admittedly, they are a little absent-minded and have a strange way to express themselves. In the end, they struggle with the same problems as all of us: How can we understand each other? What makes a friendschap between two humans? Why, when everything seems obvious, there suddenly is a misunderstanding and a distance? It is a intimate, acoustic performance where the public is invited to sit closer near the stage so they can take a dive into the world of two protagonists.

Website

Categorieën:Uncategorized