Cie Mirador

België / Belgium

2020 – Up-Time

In de kering van een dans, belanden de spelers geheel in een onverwachte draai…Op drift gesleept door een reuze rad, ontmoeten en versmelten ze in de piste, om vrije loop te geven aan bewondering en verwondering.
Een circulaire scénografie, onwaarschijnlijke evenwichten en vernieuwende acrobatieën om jullie vanuit het dagelijkse stroomopwaarts te brengen!

During a dancing act, the artists end up in a completely unexpected turn …
Adrift, towed by a giant wheel, they meet and merge into the arena allowing free rein to admiration and wonder. A circular scenography, improbable balances and innovative acrobatics amaze you.

Website

Categorieën:Uncategorized