Circ Panic

Spanje / Spain

2020 – MiraT

MiraT is spelen met een uitwisseling van perspectieven. Van hem tot hemzelf, zowel introspectief als open naar anderen. Van jou tot hem en van hem tot jou. Zichzelf observerend, geconfronteerd met het eigen gevoel van eenzaamheid, het besluit te nemen om op zoek te gaan naar zelfontdekking…. en dit te vertalen op het podium. MaraT is een uitnodiging om zichzelf te observeren zonder zelfgenoegzaamheid of arrogantie, maar met humor en sarcasme. Voortdurend op zoek naar stabiliteit en evenwicht, zwierend, draaiend en dansend. Op het podium een man en een een grote set ladders en weegschalen. Hij speelt met gewichten en tegengewichten, in een voortdurend opzoeken van de limieten van het evenwicht. Het fysieke spel rond de geometrie van de structuur verwijst ook symbolisch naar een innerlijk op zoek gaan, naar emoties. Het gaat om zelfobservatie, terwijl hij zich terzelfdertijd toont aan de anderen… het gaat over iemands eenzaamheid en het overwinnen daarvan door het op scène te brengen…

MiraT, playing with an exchange of perspectives. From him to himself, both introspective and open to others. From you to him and from him to you. Observing oneself, confronted with one’s own sense of loneliness, making the decision to embark on a journey of self discovery, and transcribing this onto the stage. MiraT, an invitation to observe oneself without complacency or arrogance, but with humour and self derision. In constant pursuit of stability and balance; swinging, spinning and dancing. On stage, a man and a giant set of scales. Playing with weights and counterbalances, he embarks on a journey in constant pursuit of the limits of equilibrium. This physical journey around the geometry of the structure also represents, symbolically, an interior, emotional journey. It is self observation, whilst at the same time exposing himself to the gaze of others. Addressing one’s own loneliness, and overcoming it by exhibiting it on stage…

Website

Categorieën:Uncategorized