Lyapunov – stability in motion

2020 – String Theorie

Boven de put van de Ieperse Predikherentoren wordt een groot ‘space’net opgesteld. Overdag mogen er mensen op. Hier zal steeds iemand zijn die het aantal mensen controleert en het veilig houdt. Het net is veilig, echter heeft het natuurlijk ook een maximum capaciteit van mensen dat er op mag. Vanop het net en vanop de rand kunnen de mensen kijken naar mini-versies van String Theory aangepast aan de put. ’s Avonds mogen er geen mensen meer op. Dan wordt het uitgelicht met black-lights en wordt het een mooie installatie. Mensen kunnen wel nog in de toren gaan, waar ze het net boven zich kunnen zien. String Theory vertelt het verhaal hoe verschillende snoeren (lijnen, touwen, stembanden, gitaarsnaren) interageren met elkaar in de ruimte waarin ze tijdelijk zijn samengebracht. Binnen in deze ruimte gaan hun verschillende golflengtes zich verspreiden, verbinden en samensmelten, waardoor ze telkens een nieuwe unieke compositie vormen die interageert met het publiek.

A huge ‘space’net is lined up above the pit of the dominican tower in Yper. By day people are allowed to walk upon the net. Ofcourse there will be security to keep everyone save and to watch over the maximum capacity of the net. The net is safe, but the maximum capacity must be respected. When you’re on the net, you can watch from the edge a mini-version of String Theory. The mini versions will be adjusted to the pit. During the evening, no one is allowed to walk over. The net will light up with a black light and becomes a beautiful installation. In the evening, people will still be allowed to go on the tower. From there you can see the net above the tower. String Theory tells the story about various cords (lines, vocal cords, guitar strings) interacting with each other in an area they are braught together. In this area, different wave lengths spread out, connect, and fuse together. These compositions will interact with the public.

Website

Categorieën:Uncategorized