Mumusic Circus

Spanje / Spain

2020 – Flou Papagayo

“Flou Papagayo” vreemde tegenstrijdigheid. Een metofoor op de buitengewone capaciteit van het menselijk onbewuste om discours en absurde scènes te creëren teneinde onze diepste vitale contradicties te verrechtvaardigen. Drie artiesten die een spelcode delen met een uniek en gemeenschappelijk doel: de andere te overtuigen van wat men zelf nog niet weet…. Want Flou Papagayo kan men nog niet weten… men kan het enkel voelen. Een houten podium, rond, 100% cirkelvorming. Leeg. Drie artiesten, twee muziekinstrumenten, … geen woorden, enkel gezang… en hun onlogisch en waanzinnig verhaal, uniek… te onthullen aan jou!.

Flou Papagayo is a strange contradiction. A metophore on the extraordinary capacity of the human subconscious to create discourse and absurd scenes. This is to justify our deepest vital contradictions. Three artists who share a unique common goal: to persuade the other of what they do not know yet …. Because Flou Papagayo can not be known yet… one can only feel it. A wooden stage, 100% circular. Empty. Three artists, two musical instruments … no words, only singing … and their illogical and insane story, unique … to reveal to you !.

Website

Categorieën:Uncategorized