Pif-Paf

Engeland / UK

2020 – Celestial Sound Cloud

The Celestial Sound Cloud onderzoekt de relatie tussen natuur en technologie en vraagt zich af of de menselijke symbiose met technologie ons dichter bij de natuur kan brengen door een spel. Er werd gekozen voor glasvezel en bewegingssensoren om de technologieën weer te geven die in onze tijd worden gebruikt in ons omgaan met angst en hoop. Subtiel wordt afgevraagd of we naar de sterren moeten grijpen in onze wanhoop om een nieuw eden te creëren of als we onze voeten stevig op de grond kunnen houden en op een speelse manier de communicatie met onze natuur kunnen herontdekken.

The Celestial Sound Cloud explores the relationship between nature and technology, and asks whether human symbiosis with technology can draw us closer to nature by play. The fibre optics (supported by starscape) and movement sensors have been chosen to reflect technologies that are employed in our age towards actions/policies of fear and hope and subtly ask if we need to grasp for the stars in desperation of creating a new eden or can we keep our feet firmly planted on planet earth and playfully recover communication with our nature.

Website

Categorieën:Uncategorized