Carré Curieux, Cirque Vivant !

België/Belgium

2021 – ConnexiO

« We onderzoeken de relatie tussen mens en dier, op een gevoelige en vriendelijke manier. In onze wereld hebben we de neiging om ons te concentreren op communicatie en informatie die krampachtig door de media wordt doorgegeven. Ondertussen zien we dat directe dialogen beperkt zijn en fysiek contact tot de eenvoudigste vorm wordt teruggebracht. Non-verbale communicatie – die dieren hebben – verdwijnt. In die show is mijn partner een witte langharige Zwitserse herdershond. Honden herstellen de balans tussen lichaam en geest. Ze begrijpt onze woorden niet, maar kent alle bedoelingen en onuitgesproken gevoelens die wij als mensen slecht of helemaal niet waarnemen. » (V. Couprie)
Deze diabolomeester en zijn partner gaan virtuoos terug op de oude praktijk van “hondentraining”. Hun relatie onthult een verontrustende mensheid. Deze opvallende en aangrijpende show is een puur moment van gevoeligheid en liefde. Meer dan een waargebeurd verhaal, een live verhaal!

« We explore the human-animal relationship, in a sensitive, friendly and kindly way. In our world, we tend to focus on communication and information frenetically relayed by the media. Meanwhile, we observe that direct dialogues are limited and physical contact is reduced to its simplest form. Non-verbal communication – which animals have – is disappearing. In that show, my partner is a white female long-haired Swiss shepherd dog. Dogs restore the balance between body and mind. She does not understand our words but knows every intentions and unexpressed feelings we – as humans – perceive poorly nay not at all.» (V. Couprie)
This diabolo master and his partner revisit with virtuosity the ancient practice of “dog training”. Their relationship reveals a disconcerting humanity. This striking and poignant show is a pure moment of sensitiveness and love. More than a true story, a live story !

Website

Categorieën:Uncategorized