Chris Iris

Duitsland/Germany

2021 – Gap of 42

Hoe kunnen deze lichamen samenwerken? Waar vullen ze elkaar bijna symbiotisch aan? Waar ontmoeten ze grenzen? Chris en Iris laten op een humoristische en tegelijkertijd ontroerende manier zien hoe ze omgaan met hun verschil in grootte. Ze creëren beelden en situaties die kunnen worden overgebracht naar andere levensgebieden en grotere contexten. In GAP of 42 ontmoeten buitengewone acrobatiek en situationele komedie elkaar. Er worden filosofische vragen gesteld, ongebruikelijke beelden en absurde momenten ontstaan. Acrobatiek met precisie en gemak, indrukwekkend, ontroerend en met veel diepgang.
“Zelden heeft iemand een dansend of acrobatisch stel gezien dat de grote thema’s van het bestaan zo subtiel, zo poëtisch uitbeeldt.” (Bernd Guido-Weber “Schwäbische”)

Two dissimilar bodies meet acrobatically. 42 cm separate them in size, 42 kg in weight. How can these bodies work together? Where do they complement each other almost symbiotically? Where do they meet limits? Chris and Iris show in a humorous and at the same time moving way how they deal with their size difference. They create images and situations that can be transferred to other areas of life and larger contexts. In GAP of 42 extraordinary acrobatics and situational comedy
meet. Philosophical questions are raised, unusual images and absurd moments arise. Acrobatics with precision and ease, impressive, touching and with a lot of depth.
“Seldom has one seen a dance or acrobatic couple that portrays the great themes of being so subtly, so poetically.” (Bernd Guido-Weber ”Schwäbische”)

Website

Categorieën:Uncategorized