Circ Pistolet

Spanje/Spain

2021 – Without feet on the ground

“Zonder voet op de grond” is een autobiografische voorstelling over vriendschap tussen twee vrienden, vrij aangepast aan het circus door acrobatische evenwichten. Het is een reis terug in de tijd doorheen herinneringen aan de avonden met spelletjes en gelukkige momenten, soms lachend, soms zwetend, maar altijd vol plezier, vol met eerlijke emoties en betrokkenheid… uitkijkend naar dat fragiele evenwicht tussen twee persoonlijkheden. In deze voorstelling kan je meemaken hoe Circ Pistolet zijn meest persoonlijke ervaringen toont op scène. We zien de invloeden van traditioneel circus in de gekende vorm van “zelfs nog moeilijker”, humor en frisheid, typisch voor het Catalaans circus, … gebracht in een opstelling, gevoed door het hedendaags circus.

“Without feet on the ground” is an autobiographical show about friendship between two friends, freely adopted to the circus through acrobatic balances. It’s a trip back in time through the memories of those evenings of games and happy moments, sometimes laughing, sometimes perspiring, but all moments we always enjoyed, full of genuine emotion and complicity, looking for that fragile balance between two personalities. In this show you can see how Circ Pistolet exposes on the scene its most personal experiences. We will observe the influences of the traditional circus under the known formula of “even more difficult”, humor and freshness typical of the Catalan circus and the mise en scene directly nourished from the contemporary circus.

Website

Categorieën:Uncategorized