Collectif Malunés

België/Belgium

2021 – We Agree to Disagree

We ‘Agree To Disagree’ stelt de utopie van de democratie in vraag. Het kan leiden tot de ergste, tot steeds groter wordende ongelijkheden, tot de uitersten van dictatuur. Wat is de oplossing voor dit grote menselijke avontuur, om gelijk en in harmonie te leven? Onverschrokkenheid, verschuiving, Belgische humor en politiek incorrect zijn de ingrediënten om conformisme te bestrijden en waanzinnige korrels te laten ontkiemen. Dit hedendaags Frans-Belgische circuscollectief brengt de thema’s samen die verband houden met collectieve creaties en die van onze huidige samenleving, die steeds individualistischer wordt.

We ‘Agree To Disagree’ questions the utopia of democracy. It can lead to the worst, to ever deepening inequalities, to the extremes of dictatorship. What is the solution for this great human adventure, to live equal and in harmony? Insolence, shift, Belgian humour and politics are the ingredients to fight conformism and germinate grains of madness. This current Franco-Belgian circus collective brings the issues linked to collective creations together and those posed by our
current society, which is increasingly individualistic.

Website

Categorieën:Uncategorized