Compagnie Monad

Frankrijk/France

2021 – Yin Zéro

Begeleid door muziek uit de jaren 50 komen twee mannen op het podium. Geleidelijk aan ontdoen ze zich van de laatste dagelijkse restanten en introduceren de bal in een vloeiend en virtuoos jongleren. Het lichaam en de bal verplaatsen zich in een eenheid van beweging. De muziek wordt moderner en zwelt aan in kracht. De lichamen komen in rotatie zoals bij de derwish-dansers en draaien sneller en sneller. De rok komt tot leven, de fysieke prestatie wordt intenser. De twee artiesten komen in een subtiel evenwicht tussen het jongleren, de dans, het publiek en de muziek. Beetje per beetje komt het publiek in een toestand dicht aanleunend bij hypnose en voelt innerlijk de beweging van de rotatie tot op het punt van een feestelijke breuk die de trance terugbrengt naar het dagelijkse leven. In dit spektakel van jongleerkunst en derwish-dans bewegen en draaien twee lichamen. Door de choreografie van de twee artiesten word je meegenomen in een moderne trance, een ritmische hypnose.

Accompanied by music from the 50’s, two men come on stage. Gradually they get rid of the daily clutter and introduce the ball in a smooth and virtuoso juggling. The body and the ball move in one unit. The music is modern and swells in power. The bodies are rotated like the dervish dancers and starts spinning faster and faster. The skirt comes to life and the physical performance become more intense. The two artists are in a subtle balance between juggling, dance, the audience and the music. Little by little the public is in a state that looks like hypnose. They feel inwardly the movement of rotation to the point of a festive break that breaks the trance and returns them to the daily life. This is a spectacle of juggling art and dervish dance movements where two bodies rotate. Trough the choreography of the two artists you will be included in a modern trance and a rhythmic hypnosis.

Website

Categorieën:Uncategorized