Holoqué

Spanje/Spain

2021 – La caixeta (The Little Box)

De show brengt een verhaal tot leven vol tandwielen over verboden liefde tussen muziek en dans onder de heerschappij van Koning Angst. Een verhaal over despotisme en verboden liefde, in een cosmos beheerst door muziek en dans.

“Als kind was ik nieuwsgierig om te ontdekken wat er verborgen zat in de kleine muziekdoosjes. Dit bracht me ertoe om er enkele kapot te maken. Als jong-volwassene kreeg ik de kans om een team te vormen en het verhaal te maken dat ik had willen vinden in de eerste muziekdoos die ik ooit opende” – Diego Caicedo

Een verhaal verteld via holograms en videomapping dat even lang duurt als een muziekdoos nodig heeft om af te spelen. Vijf minuten waarin je elk tijdsbesef kan verliezen. 10 minuten per show (publiek aantrekken en binnenlaten inbegrepen). Ze spelen 8 x 10 minuten per dag.


Two ballerinas rest on top of a giant music box. The show pulls us into a trip filled with cogs that transform and give life to a beautiful story of forbidden love between music and dance, under the reign of King Fear. A story about despotism and forbidden love, in a cosmos governed by music and dance.

“As a child, the curiosity about discovering what was hidden inside little music boxes brought me to destroy some. As a grown-up, I have had the opportunity to form a team and make up the story I would have liked to find in the first little box I ever opened.” – Diego Caicedo “

A story explained via holograms and video mapping that lasts as long as it takes a music box to wind down. Five minutes in which you can lose your notion of time.” 10 minutes per show!

Website

Categorieën:Uncategorized