Jana Korb – Narrativer Zirkus

Duitsland/Germany

2021 – HochZuhaus – Stories from a Confined Space

“A trapeze artist had so arranged her life that she never came down from her trapeze by night or day.” Franz Kafka.
De trapezekunstenares leeft op haar trapeze en is daarmee een experte in het leven in een besloten ruimte. In 2020 hebben we voor het eerst een glimp opgevangen van hoe een post-apocalyptische wereld eruit zou zien, en dus de enorme opsluitingen van onze gebruikelijke dagelijkse ruimtes moesten doorstaan. Maar de trapezekunstenares kan ons hoop geven door haar alledaagse ervaringen en trucs te delen, door ons ideeën te geven, hoe we het beste kunnen halen uit onze huidige dagelijkse opsluitingen – uitstralend naar een verre nieuwe toekomst. Door te dansen in de lucht deelt ze verhalen over haar leven. Het publiek kan haar van onderaf zien en beluisteren, terwijl ze persoonlijk in gesprek is met twee mensen die haar bezoeken op haar trapeze.

“A trapeze artist had so arranged her life that she never came down from her trapeze by night or day.” Franz Kafka.
The trapeze artist lives on her trapeze, thus being an expert for living in a confined space. In 2020 we first glimpsed how a postapocalyptic world would look like, and thus had to endure massive confinements of our usual everyday spaces. But the trapeze artist can give us hope by sharing her everyday experience and tricks, by giving us ideas, how to make the best out of our current everyday confinements – radiating into a distant new future. By dancing in the air she shares stories of her life. The audience can see and listen to her from below, while she is personally talking to two people, who visit her on her trapeze rig.

Website

Categorieën:Uncategorized