Julian Bellini – Traberproduktion

Duitsland/Germany

2021 – Heinz Baut

Een in de lucht reikende oefening in wetenschap. Een 8 mm dikke koord hangt uit een zak op de grond. Een cluster van 47 palen uit essenhout, 3 meter lang, 45 mm. dik, afgerond aan beide uiteinden. Daar middenin liggen drie palen in het midden samengebonden om een driepoot te vormen. Heinz klimt op de driepoot, rust er even, zittend op het punt waar de drie palen elkaar raken. Hij leunt voorover, neemt de paal dichtst bij hem op de grond, grijpt het touw uit de zak en snijdt er 1,5 meter af. Hij bindt de opgeraapte paal verticaal aan de driepoot en bindt er een andere paal aan… de ene paal na de andere wordt aan elkaar gebonden… beetje per beetje ontstaat een structuur die een toren vormt, reikend naar de hemel.

A skyward-reaching quest for knowledge. An 8mm-thick piece of flax cord hangs from a sack lying outside on the ground or on the floor of an at least 10m-high room. A clutter of 47 3-metre long and 45mm-thick ashwood poles, tapered at both ends, lie strewn all around. In the midst of the clutter, three poles roped together with flax cord at their centres rise above the sack to form a tripod. HEINZ climbs up the tripod and lingers a moment, squatting on the intersection where the three poles meet. Leaning down from his perch, he picks up the pole lying closest to him on the ground and tugs the flax cord from the sac from which he cuts a 1.5m length. He then fixes the pole vertically to one of the tripod’s skyward pointing legs and straps another pole from the heap to it, thus connecting the tripod leg to the ground. Propped up with one pole bound steadfastly to another, a structure gradually unfolds to form a tower reaching for the sky.

Website Knimasch
Website Traberproduktion

Categorieën:Uncategorized