Julot Cousins – Cie Fait Beau La Haut ?

Frankrijk/France

2021 – Hula Hoopla !!!

Solo hoela hoep en oscillerende mast. Een mast opgericht op een vierkant van kleuren, hoelahoepels opgehangen aan lijkwaden … En hier is onze man, met een soepele en elastische gang die, in dezelfde beweging van energie, rond een paal zal dwalen, hoepels bezielend op het ritme van zijn lichaam, vrolijk spelend op de kleuren en de muziek … vind opnieuw, hoogtevrees in golven… op negen meter hoogte! In de traditie van het circus en zijn heldendaden, tussen hemel en
aarde, maakt Julot ons gek en maakt ons aan het lachen. Het doet ons de heerlijke smaak van hoogtevrees herontdekken. “Hef je hoofd op, tussen de gebouwen, boven de bomen… Hoelahoep is een kleine vorm die voortdurend de omgeving vernieuwt, die als frame dient.”

A mast built on a square of colors, hula hoops suspended from shrouds … And here is our man, with a smooth and elastic gait who, in the same energetic movement, will wander around a pole, animating hoops to the rhythm of his body, happily playing the colors and the music … find again, fear of heights in waves… at a height of nine meters! In the tradition of the circus and its exploits, between heaven and earth, Julot drives us crazy and makes us laugh. It makes us rediscover the delicious taste of vertigo. “Raise your head, between the buildings, above the trees … Hula hoop is a small shape that constantly renews the environment that serves as a frame.”

Website

Categorieën:Uncategorized