Kartje Kilo – Pikz Palace – De Nonkels

België/Belgium

2021 – De archeologen

Een groep archeologen is op uw evenement neergestreken! Met de grootste ernst speuren ze in een archeologische sleuf naar sporen uit het verleden. Dat het gezelschap uiteindelijk vooral zwerfvuil opgraaft lijkt hen helemaal te ontgaan: elk ‘artefact’ wordt als een unieke vondst met veel enthousiasme aan het publiek voorgesteld en in zijn historische context geplaatst. Kartje Kilo, Pikz Palace en De Nonkels slaan de handen in elkaar: een kruisbestuiving van de hersenkronkels van 3 gezelschappen! Een unieke act op maat van uw evenement én met een ecologische insteek! NOTA: De organisatie staat in voor de ‘archeologische sleuf’ (een gracht van 5 meter lang en 1 meter diep) en hekken rond de site.

A group of archaeologists landed on your event! They search the archaeological groove with great seriousness to track down traces of the past. Every ‘artifact’ is seen as a unique discovery. The archaeologists show their discoveries enthousiasticly to the public. The objects are situated in to different historical contexts. If the group only knew they were digging up garbage. Kartje Kilo, Pikz Palace en de Nonkels join forces: three companies that influences each other. A unique customized act with an ecological approach. NOTE: De organisation is responsable for the ‘archaeological groove’. A 5 meter long and 1 meter deep pit) and fences around the site.

Website Kartje Kilo
Website Pikz Palace

Categorieën:Uncategorized