Knot on Hands

Nederland/The Netherlands

2021 – Brace for Impact

In ‘Brace for Impact’ zoeken drie acrobaten de grenzen van evenwicht op. Daarbij vinden ze nieuwe wegen in het vooruitgaan en bewegen door de ruimte. Ze tasten elkaars (on)mogelijkheden af en ontdekken wat het betekent al hun gewicht in iemands handen te leggen. Knot on Hands toont een innovatieve en meer organische vorm van partner acrobatie. De puurheid van de beweging wordt benadrukt en de groep onderscheidt zich van anderen door het gebruik van unieke fysieke taal. Brace for Impact toont je een fysieke conversatie tussen drie mensen die blijven bewegen. Doorheen de voorstelling evolueert de woordenloze conversatie en langzaam wordt een traject, een pad afgetekend op het podium. Het evenwicht tussen de drie artiesten wordt voortdurend uitgedaagd en hersteld, wat een spanning en begrenzing creëert in hun communicatie.

In ‘Brace for Impact’ three acrobats search for the limits of balance. In their quest of an equilibrium they find new ways of moving forward and travelling through space. On their jouney they explore each other’s (im)possibilities and find out what it means to put all their weight in someone else’s hands. Knot on Hands shows an innovative and more organic form of partner acrobatics, while emphasizing the pureness of the movement, and distinguishes itself using a unique physical
language. Brace for Impact presents you a physical conversation between three people who keep on moving. Throughout the performance, the wordless conversation progresses, and slowly, a pathway is created across the stage. The balance between the three circus artists is constantly being challenged and restored, creating tension and constriction within their communication.

Website Knot On Hands
Website HH Producties

Categorieën:Uncategorized