La Scie du BOURGEON

2021 – Encore heureux!

Van de tederheid van de jeugd tot de vurige hartstocht van de ouderdom, en omgekeerd. Verrukkingen van de tijd die voorbijgaat en het lichaam doordringt met een uniek verhaal. Een man en een vrouw schrijven hun verhaal in het heden, de toekomst en het verleden. Maak een sprong tussen de tijd, geloof het en proef het. De toeschouwer wordt medeplichtig in dit intieme spel van kracht, kwetsbaarheid en komedie. Deze straatshow is een vrije bewerking van onze ruimtecreatie met een weddenschap: intimiteit uitnodigen in een open ruimte waar de blik snel kan wegglippen. Ze bewaren de essentie. Een tafel, twee krukken en wat accessoires. De scenografie wordt de straat. Groot plein en kerk aan de achterkant van het podium of parkeerplaats en supermarkt, we willen dat onze show doordrenkt is met het levende en veranderende decor eromheen. Het verhaal zal des te unieker en universeler zijn.

From the tenderness of youth to the fiery passion of old age, and vice versa, and backwards. Delights of time passing and permeating the body of a singular story. A man, a woman write their story in the present, the future and the past. Make leaps between time, believe it and taste it. The spectator becomes an accomplice in this intimate game of strength, fragility and bursts of laughter. This street show is a free adaptation of our indoor creation: to invite intimacy in an open space where the gaze can quickly slip. They keep the essentials. A table, two chair and some accessories. The scenography will be the street. A large square and church at the back of the stage or car park and supermarket, we want our show to be imbued with the living and changing decor that surrounds it. The story will be all the more singular and universal.

Website

Categorieën:Uncategorized