Lumi – Il Drago Bianco

Italië/Italy

2021 – Lumi

De echo van een stem verspreidt zich in de golven van het noorderlicht dat de profielen van klokken en schommelende sculpturen verlicht… en geeft vorm aan een dromerig ongewoon beeld. Daar is hij, samen met vuur, zijn speelvriend…
Lumi komt eraan, voorzichtig huppelend om niet teveel lawaai te maken en dwalend rond de nieuwsgierige blikken van de toeschouwers. Voorzichtig begeleidt hij de vlammen in een dans voor twee, speelt met de elementen en creëert door muziek het verhaal van een ontmoeting…

The echo of a voice spreads in the waves of a green aurora borealis that illuminates the profiles of bells and oscillating sculptures, giving shape to a dreamlike and unusual vision. There it is, together with the fire, his playmate, Lumi comes out, hopping gently not to make much noise and wandering around the curious looks of the spectators. Gently accompanying the flames in a dance for two, he plays with the elements that draw the dreamy glimpse of this vision, creating, throughout music, the story of an encounter…

2021 – Etna

Zoals in de oude legenden over magie, in een rituele dans die de mens terug in contact brengt met de aarde, de natuur en zijn elementen, ontvlamt het vuur. De bodem wordt besprenkeld met vlammen en glinsters stuiven in de lucht.
Het gekleurde vuur neemt nieuwe vormen aan. Daar staat hij, blootsvoets, tussen vrees en vermetelheid.

As in the ancient legends of magic, in a ritual dance that brings man back into contact with the Earth, nature and its elements, the fire ignites. The soil sprinkled with flames and sparks thrown into the air, the colored fire that takes on new forms. With bare feet between fear and audacity.

Website

Categorieën:Uncategorized