Man in pak Producties

Nederland/The Netherlands

2021 – Golconde

Deze performance speelt met associaties die mensen maken. Golconde is gebaseerd op het gelijknamige schilderij van René Magritte. De grenzen tussen individualiteit en groepsverband zijn daar vervaagd. De vier mannen lijken van een afstand bij elkaar te horen. Allen hetzelfde uiterlijk en om hun heen schalt de zelfde baslijn. Wanneer je dichterbij komt dan kun je de verschillen horen. Bij de ene speler hoor je een piano uit zijn paraplu komen. Bij de andere violen, een akoestisch gitaar of elektrisch gitaar.

This performance plays with associations that people make. Golconde is based on the painting of the same name by René Magritte. The boundaries between individuality and group connection have become blurred. The four men seem to belong together from a distance. All have the same appearance and the same bass line blares around them. When you get closer you can hear the differences. One player will hear a piano coming out of his umbrella. With the other violins, an acoustic guitar or electric guitar.

2021 – De Coronaproof Wasman

Om een nieuwe Corona golf te voorkomen zijn twee dingen erg belangrijk: handen wassen en afstand houden. Wij kunnen uw bezoekers aan schone handen helpen door hun handen te wassen. De Wasman neemt de regels zeer serieus. Er zit er een scherm tussen de Wasman en de bezoeker. Het enige fysieke contact is tussen de handen van de bezoeker en die van de Wasman, deze worden goed gewassen met warm water en zeep. Nadien worden de handen afgedroogd met een schone handdoek die daarna direct in de wasmand gaat.

To prevent another Corona wave, two things are very important: wash your hands and keep your distance. We can help your visitors get clean hands by washing their hands. De Wasman takes the rules very seriously. There is a screen between the Wasman and the visitor. The only physical contact is between the hands of the visitor and the Wasman, these are washed with warm water and soap. Afterwards, the hands are dried with a clean towel that is immediately put in the laundry basket.

Website

Categorieën:Uncategorized