Soif Totale

België/Belgium

2021 – The Street Line 8

Symfonische bewegingen: De beweging van de lucht doet de stembanden trillen, laat de bladeren van een boom vallen. In het Engels of Spaans zijn ‘bewegen’ in fysieke zin en ‘bewegen’ in emotionele zin één en hetzelfde woord. Muziek weet hoe dat moet; het “beweegt” iets in ons, dat is zijn grootste kracht. De muziek van beweging.
Symfonisch: een symfonie bestaat uit 4 delen: het eerste is het belangrijkste, het vormt het hart. Het tweede is langzamer, rustiger. Het derde is korter en zenuwachtiger en tenslotte het laatste, grandioos. Nou, dat was toen, en nu kunnen we doen wat we willen.

Symphonic Movements: The movement of the air makes the vocal cords vibrate, makes the leaves fall from a tree. In English, or Spanish, “move” in a physical sense, and “move” in an emotional sense are one and the same word.
Music knows how to do that ; it “moves” something inside us, that is its greatest power. The music of movement.
Symphonic: A symphony is 4 movements: the first is the most important, it constitutes the heart. The 2nd is slower, calmer. The 3rd is shorter and more nervous and finally the last one, grandiose. Well, that was then, and now, we can do what we want.

Categorieën:Uncategorized