Straattheater Gusta

België/Belgium

2021 – Muzikaal Vuuronthaal

Kanza Mees is een live-looping multi-instrumentalist die zijn publiek uitnodigt tot zijn filmische en feeërieke muzieklandschap. Visueel wordt alles versterkt door subtiele verlichting en 2 vlammenwerpers. Muzikaal Vuuronthaal is een doorlopende act waarbij het publiek zelf kiest hoe lang ze blijven luisteren en is ideaal om een reeds tot de verbeelding sprekende locatie te voorzien van passende muziek met een visueel karakter. Deze act kan goed werken in combinatie met installaties van andere collectieven.

Kanza Mees is a live looping multi-instrumentalist who invites his audience to his cinematic and enchanting musical landscape. Visually everything is enhanced by subtle lighting and 2 flame throwers. Musical Fire Welcome is a continuous act in which the audience chooses how long they continue to listen and is ideal to provide an already evocative location with appropriate music with a visual character. This act can work well in combination with installations of other collectives.

2021 – Grand Adagio

Wees getuige van een unieke ontmoeting tussen steltenloper en ballerina! Onder begeleiding van klassieke muziek banen deze twee wonderlijke figuren zich een weg tussen het publiek, om zo tot een intieme choreografie te komen. Deze mobiele straatact laat iedereen vertederd achter. De act heeft een ingebouwde muziekinstallatie. Grand Adagio is deze zomer ook Corona-proof aan het werk geweest (ballerina met bijpassend mondmasker) en dit neemt de magie van deze act gelukkig helemaal niet weg…

Witness a unique encounter between a stilt walker and ballerina! Accompanied by classical music, these two wonderful figures make their way between the audience, in order to achieve an intimate choreography. This mobile street act leaves everyone endeared. The act has a built-in music system. Grand Adagio also worked Corona-proof this summer (ballerina with matching mouth mask) and fortunately this does not take away the magic of this act at all …

Website

Categorieën:Uncategorized