UpArte Cia.

Spanje/Spain

2021 – Áureo

Acrobatie op zeer hoog technisch niveau, uitgevoerd in een ruimte waarin de relatie tussen objecten en mensen met heel veel precisie en argumenten is berekend. Niets is toevallig. Áureo streeft ernaar om een aantrekkingskracht naar het visuele te creëren, een contrast tussen het gemoedelijke en het onzekere in elke acrobatie, elke sprong, elke val. Alhoewel er geen enkele leidraad is, nodigt hun show ons uit om het pad van de transformatie te volgen. Het decor verandert voortdurend tijdens alle handelingen. De artiesten nemen ons bij de hand op dit pad vol beelden, acrobatie, muziek en emoties. Binnen deze esthetische en geordende omgeving gaan ze de humor niet uit de weg. Situaties die op de meest menselijke manier worden opgelost, brengen de absurditeit van het normale aan het licht. Áureo is een dynamische en onderhoudende circusvoorstelling die verschillende disciplines samenbrengt: handstand, banquine, Russische bar, jongleren en manipulatie van de voorwerpen die het decor vormen.

Acrobatics of a high technical level are executed in a space in which the relationship between objects and people are calculated with precision and argument. Nothing is arbitrary. Áureo seeks to create in the viewer an attractiveness towards the visual, a contrast between the cozy and the uncertainty of each acrobatics, each jump, each fall. Despite not having any plot thread, the work invites us to travel a path of transformation, where the scenery will be developed throughout the entire functions. The interpreters, plain and natural will take us by the hand along this path of images, acrobatics, music and emotions. Within this aesthetic and orderly environment, humor interrupts without avoided. Situations that are resolved in the most humane way bring to light the absurdity of normalcy. Áureo is a dynamic and entertaining circus show that combines different disciplines, portes, banquina, russian bar, juggling and the manipulation of the objects that make up the scenery.

Website

Categorieën:Uncategorized