Vol’e Temps

Spanje/Spain

2021 – DistanS

DistanS spreekt van vriendschap: de herinneringen die nog steeds in ons hart leven ondanks de jaren die voorbij zijn gegaan. Het spreekt van de kwetsbaarheid van de menselijke natuur, van pannes, scheidingen, eenzaamheid en een liefde die sterk genoeg is om relaties met mensen om ons heen te regenereren en te herbouwen. Een emotionele reis door een visueel en audio landschap, het combineren van elementen van acrobatiek en fysiek theater om een organische, aangrijpende en zeer plezierige show te leveren.

DistanS speaks of friendship: the memories that still live in our hearts despite the years that have passed. It speaks of the fragility of human nature, of breakdowns, breakups, loneliness, and a love strong enough to regenerate and rebuild relationships with those around us. An emotional journey through a visual and audio landscape, combining elements of acrobatics and physical theater to deliver an organic, poignant and thoroughly enjoyable show.

Website

Categorieën:Uncategorized