Zwermers

Nederland/The Netherlands

2021 – Pan~// Catwalk

Pan~(Grieks; onzijdig voorz.: ‘Alle~’ )
Een onderzoek dat de normatieve kaders rondom vrouwelijkheid en mannelijkheid bevraagt, doorbreekt en nieuwe voorstellen doet. De mens ontdaan van hokjes, terug naar de kern. Draagt de mens kleding of kleding de mens? In deze sterk repetitieve en beeldende performance wordt het lichaam behandeld als blank canvas. Steeds nieuwe identiteiten verschijnen en verdwijnen. Een ode aan de rijkheid, verscheidenheid en kleurheid van mensen. De performance kan worden gespeeld in een unieke zelfgebouwde constructie van steigerbuizen, een echte blikvanger in het straatbeeld of op het festivalterrein. Pan~// Catwalk is ontwikkeld in september 2018 en beleefde haar premiere op Smeltkroezen in de Nieuwe Vorst.

An inquiry which questions and breaks through the framework around femininity and masculinity and makes new proposals. (Hu) man stripped of boxes, back to its core existence. Do people wear clothes or clothes wear people? In this strong repetitive and visual performance the body is treated as a white canvas. New identities appear en go. An ode to the richness, diversity and colourfulness of people. The performance can be played in a unique self built construction of scaffolding pipes, a real eye catcher in the streets or on a festival ground. Pan~// Catwalk was created in september 2018 and premiered at Smeltkroezen in De Nieuwe Vorst, Tilburg

Website

Categorieën:Uncategorized