Adrian Schvarzstein and Jurate Sirvyte

Spanje/Spain

2022 – Arrived

Ze komen uit een niet zo ver verleden en zien daardoor de hedendaagse wereld door enigszins andere ogen. Ze lijken heel naïef en zijn bereid om iedereen overal te helpen. Ze zijn geobsedeerd door orde en proberen scrupuleus de stad op te ruimen en orde te brengen bij de inwoners en elk klein ding waarop hun ogen vallen. Ze verrassen de voorbijgangers met hun plezant gedrag, provoceren en doen hen lachen door absurde en surreële situaties te creëren. De muziek die uit hun valiezen komt is de enige aanwijzing waar deze twee vreemden vandaan komen. Dan wordt het publiek een deel van de voorstelling. Een voorstelling over migraties, vluchtelingen, nieuwkomers…
Een voorstelling over ons!

They came from the not-so-distant past and therefore see the present-day world through somewhat different eyes. They appear to be blissfully naïve and willing to help everyone and in every place. They surprise passers-by with their funny behavior, provoke and make them laugh by creating absurd and surreal situations. Music that is heard from their suitcases is the only clue as to
where these two strangers came from. The audience then, becomes part of this performance.
a show about migrations, exiles, new comers, a show about us!

Website

Categorieën:Uncategorized