Bert Berg

België/Belgium

2022 – A Sensitive Case

Een klein podium is tot op de rand gevuld met muizenval bouwsels, hiertussen volgt iemand elke vorm en bocht van dit universum met zijn lichaam. Met zeer precies voetenwerk, handstanden en evenwichtige acrobatie verkent hij deze plek. Zijn tocht volgt een onvoorspelbare weg naar wat binnenin verborgen zit. Vallen zullen springen wanneer ze willen, Loof zal over het podium vliegen en meer dan 500 muizenvallen & 1 mens zullen samen dansen, Maar wie leidt de dans?

A small stage is filled to the brim with mousetrap architectures, in between someone traces every shape and curve of this universe with his body. With very precise ‘footwork’, handstands and well balanced acrobatics he explores this place. The journey follows an unpredictable route towards what is hidden inside. Traps will snap when they want, bait will fly across the stage and over 500 mousetraps & 1 human will dance together, but who’s leading?

2022 – A Sensitive Build

Deze muizenvalbeeldhouw marathon performance met meer dan 1500 vallen duurt 3 tot 8 uur. Hierin worden delicate muizenvalsculpturen op uitdagende manieren geconstrueerd en gedeconstrueerd. Wat het voorbij wandelende publiek ziet is een mix tussen een meditatieve Japanse zandtuin en de explosieve domino ketting reactie. De bogen, slangen, kettingreacties, torens en nog veel meer beelden worden op een precieze manier gebouwd vooraleer ze instorten en het herbegint. Dit bouwexperiment wordt ook gefilmd met een time lapse camera.

This mousetrap sculpting marathon performance with over 1500 traps lasts from 3 to 8 hours. In it delicate mousetrap sculptures are constructed and deconstructed in challenging ways. What the visiting audience sees is as mix between a meditative Japanese sand garden and explosive chain reaction. The arches, snakes, chain reactions, towers and many more images are built in a precise way before it collapse and starts all over again. This building experiment is filmed with a time lapse camera.

Website

Categorieën:Uncategorized