Bubble On Circus

Italië/Italy

2022 – La Vie est Bulle

La vie est bulle is een poëtische reis met komische situaties die ons de onbreekbare band tussen twee mensen, van jeugd tot ouderdom, laat zien: het vermogen om lief te hebben. Het is een hymne aan het leven, het leven gezien als een zeepbel, breekbaar en wonderbaarlijk. Gebarentheater, zeepbellen, magie en poppenspel zullen een unieke show creëren die ons allemaal, van kinderen tot ouderen, naar een tijdloze wereld zal brengen.

La vie est bulle is a poetic travel with comic situations that will show us the unbreakable bond between two people, from youth to old age: the capacity to love. It’s a hymn to life, life seen as a soap bubble, fragile and wonderful. Gestual theater, soap bubbles, magic and puppetry will mix creating a unique show that will take us all, from children to the elderly, to a timeless world

2022 – WonderWalks

Ze komen uit het Diepe Woud om je te verbazen, ze verkennen je wereld en laten je ze ontdekken. In hun Wonderwalks zullen de twee mystieke wezens miljoenen zeepbellen doen oprijzen en ze voor je ogen laten schijnen, terwijl ze een regen van suggestieve emoties achterlaten op hun pad.

They come out of the Deep Forest to blow your mind, they explore your world and let you discover them. In their Wonderwalks the two mystic creatures will raise millions of soap bubbles and make them shine in front of your eyes, leaving behind their path a rain of suggestive emotions.

Website

Categorieën:Uncategorized