Cia Duo Masawa

Italië/Italy

2022 – Involucion

“Involucion” is een show die vertelt hoe de technologische communicatiemiddelen een afhankelijkheid hebben gecreëerd die ons het meest primitieve kenmerk van de mens doet vergeten: direct, fysiek contact tussen twee mensen, zonder dat niets de magie onderbreekt van de ontmoeting, wanneer al onze gebaren en blikken ons herinneren dat we leven. Deze boodschap wordt overgebracht door het gebruik van lichaamstaal, het gebruik van hand tot hand (acrobatisch duo) en dans. Technieken: van hand tot hand, hedendaagse dans, lichamelijke expressie.

“Involucion” is a show which tells how the technologic means of communication have come to create a dependence that gets to the point of making us forget the most primitive characteristic
regarding human beings: direct, physical contact between two people, without nothing interrupting the magic of the meeting, when all our gestures and looks remember us that we are alive. This message is transmitted through the use of corporal language, using hand to hand (acrobatic duo ) and dance. Techniques:hand to hand, contemporary dance, corporal expression.

Website

Categorieën:Uncategorized