Compagnie Majordome

Frankrijk/France

2022 – A Tiroirs Ouverts

Een tafereel dat symbool staat voor een krap interieur, wat planken, een tafel, krukken. Ballen, soms jonglerende voorwerpen, soms denkbeeldige karakters, bevolken elke hoek van het meubilair… Een eenzame man zet zijn voeten in de plooien van het leven, valt en staat op … valt en staat op. Beetje bij beetje opent hij de lades van zijn innerlijke wereld om ons het geluid van binnenuit te laten horen. Achter dit jonglerende en burleske spektakel, grappig en ontroerend, van een hoog technisch niveau, gaat een eenzaamheid schuil die zal worden onthuld naarmate de uitdagingen en heldendaden worden overschreden. Spelen om te overleven, ergens anders uitvinden. Ballen slaan en blijven slaan. Het is een verhoogd jongleren: we horen wat meestal alleen wordt gezien. De objecten, de ballen en het landschap zelf zijn georganiseerd in een symfonie van prullaria: de show is complete!

A scene that symbolizes a cramped interior, some boards, a table, stools. Balls, sometimes juggling objects, sometimes imaginary characters, populate every corner of the furniture… A lonely man takes his feet in the folds of life, falls and rises…falls and rises. Little by little, he opens the drawers of his inner world to let us hear the noise from inside. Behind this juggling and burlesque spectacle, funny and touching, of a high technicality, hides a solitude which will be revealed as the challenges and exploits crossed. Play to survive, invent somewhere else. Balls strike and strike again. It is an increased juggling: we hear what is usually only seen. The objects, the balls and the scenery itself are organized in a symphony of odds and ends: the show is total.

Website

Categorieën:Uncategorized