Company Midnight

België/Belgium

2022 – Us

Een portret van twee unieke Homo Sapiens Idioticus. Partners in crime die samen alles gevonden hebben wat je met messen kan doen. De structuur is hun klein, gevaarlijk universum. Messen en andere objecten zijn opgehangen en kunnen op ieder moment naar beneden vallen. If you push this button, objects can fall. Immediately… or with a little delay. Een ongezonde mix van meswerpen, een opstandige computer en veel slechte ideeën… De show is een mengeling van messenwerpen, technologie en comedy , aan de structuur hangen een 100-tal objecten, waarvan het merendeel messen die op ieder moment computergestuurd naar beneden komen. Alles wordt bediend door de spelers op scène. Er werd een geheel eigen en innovatief systeem ontworpen om dit alles waar te kunnen maken. Het messenwerpen bestaat uit traditionele elementen en daarnaast een volledige nieuwe recherche met messen geïnspireerd door jonglage en manipulatie.

A portrait of two unique Homo Sapiens Idioticus. Partners in crime who can do anything with knives. The structure is their small, dangerous universe. Knives and other objects are hung up and can fall down at any time. If you push this button, objects can fall. Immediately… or with a little delay. An unhealthy mix of knife throwing, a rebellious computer and lots of bad ideas… The show is a mixture of knife throwing, technology and comedy, with about 100 objects hanging from the structure, the majority of which are knives that come down computercontrolled at any time. Everything is controlled by the players on stage. A completely unique and innovative system was designed to make all this come true. The knife throwing consists of traditional elements as well as a completely new investigation with knives inspired by juggling and manipulation.

Website

Categorieën:Uncategorized