Eccentrici Dadarò

Italië/Italy

2022 – Incomica (normal version)

Twee mannen en een vrouw, vrienden-rivalen-verliefden die naar een gemeenschappelijk doel rennen: geluk! Gelukkig zijn is een moment, iets van kortstondige duur, maar ondanks alles wordt het verlangen om het te bereiken nooit weggenomen. Tussen hilarische grappen en verrassende trucs zullen de drie personages het publiek vergezellen op de reis van het leven, gemaakt van vallen en mislukkingen, successen en triomfen, maar altijd samen, soms als vrienden, soms als rivalen, in een onstabiele balans om het beoogde doel te bereiken.

Two men and a woman, friends-rivals-lovers running towards a common goal: Happiness!
Being happy is a moment, an ephemeral duration, but despite everything the desire to reach it is never allayed. Among hilarious gags and surprising tricks the three characters will accompany the audience on the journey of Life, made of falls and failures, successes and triumphs but always together, sometimes friends, other rivals, in an unstable balance to reach the aimed goal.

2022 – Incomica (short version)

Het transformisme van de acteur en de snelle veranderingen van gewoontes, die door de eeuwen heen als een “tijdmachine” worden gebruikt, zullen hen doen dwalen tussen verleden en toekomst, waardoor we van hun avonturen houden, zoals alleen clowns kunnen doen.

The actor transformism and fast changes of custumes, used as a “time machine” across the ages of life, will make them wander between past and future making us love their adventures, as only Clowns can do.

Website

Categorieën:Uncategorized