Grant Goldie

Noord-Ierland/Nothern Ireland

2022 – Quality Seconds

Kwaliteitsvolle seconden – de tijd die inspiratie nodig heeft om een nieuw pad van begrip te creëren. Kwaliteitsvolle seconden – het nut van oude dingen of oude ideeën wanneer je ze bekijkt met een vooruitziende blik. Kwaliteitsvolle seconden – het moment van verwondering wanneer de truc, reeks, grap, het idee uitgevoerd werd. Kwaliteitsvolle seconden – een verzameling eigenzinnige en technische manipulaties van objecten, jongleren of nachtelijke gedachten… Dat zijn mijn Kwaliteitsvolle seconden!

Quality Seconds – the time for inspiration to create a new path of understanding. Quality Seconds – the usefulness of old things or past ideas with present foresight. Quality Seconds – the moment of wonder when the trick or sequence, joke or idea is realised. Quality Seconds – a collection of quirky and technical object manipulation, juggling, and late night thoughts. These are my – Quality Seconds !

Website

Categorieën:Uncategorized