INO Kollektiv

Frankrijk/France

2022 – INO

INO is een gezelschap dat enkel bestaat uit vrouwen van verschillende nationaliteiten en die bijgevolg ook andere talen spreken. Al deze verschillen samen creëren een wereldbeeld met een prachtige complexiteit. Het gezelschap koos er voor om bekende circustechnieken (zoals hand to hand) op een nieuwe manier te interpreteren. Eén ding staat steeds centraal: de groepskracht. Ze spreken niet dezelfde taal en komen ook niet uit dezelfde landen, maar de taal die ze samen met elkaar en met hun publiek spreken, is de lichaamstaal. Een taal die overal en voor iedereen begrijpbaar is. Het gezelschap wil ook de vrouwen anders in beeld brengen, dan dat de samenleving tot nu toe steeds gedaan heeft. De show is erg visueel en vol van emotie. Dit zorgt voor een bijzonder sterke band met het publiek.

A collective of only women, with all different nationalities and languages. The union of these differences creates a world view with a beautiful complexity. Theye chose to interpret known circus technics of hand to hand in a new way. Using the collective force to realize the idea of changing roles! Flyers who base and bases who fly, knowing that we can always rely on the strength of the group. Theye decided to make their difficulties to become their strength and to live a statement to celebrate the effort of encounter that leads to the beauty of empathy! They don’t speak the same language and don’t come from the same countries but the language they talk together and with the audience is the body language. A language understandable anywhere from anyone. They also choose to work on another image of women and feminity than the one that was created so far by society. Their show is as visual as it is emotional and they keep a strong connection to the audience all through out the show.

Website

Categorieën:Uncategorized