Kartje Kilo

België/Belgium

2022 – Vruchten der aarde

‘k Herinner mij nog goed Tim Hoe men mij vertelde
Van het harde buitenleven De boeren op hun velden
Het binnenhalen van de oogst Het weer was droog en heet
De lijven plooiden naar de hooivork
En stonken naar het zweet
De weide vol met hooi Het hooi voor ’t jonge kalf
En wie het versgebraden kalf niet lust
Zo’n man die is maar half

Eddy en Remy zijn de verpersoonlijking van wat Wim Decraene ooit bezong…Omdat de mensheid de voeling met het landelijke leven verloren heeft, trekken beide broers met een reizende expo het land rond. Met trots stellen ze hun ‘vruchten der aarde voor’. ‘Vruchten der aarde’, een 18+ expo. <18 kunnen zich, in afwachting van hun ouders, wat bezig houden in het compostvat.

I still remember Tim How they told me
About the hard outdoors The farmers on their fields
Bringing in the harvest The weather was dry and hot
The bodies folded to the pitchfork
And stank of sweat
The meadow full of hay The hay for the young calf
And who doesn’t like the freshly roasted calf
Such a man who is only half

Eddy and Remy are the personification of what Wim Decraene once sang about…
Because humanity has lost touch with rural life, both brothers travel the country with an exhibition.
They proudly present their ‘fruits of the earth’, an 18+ expo. <18 can keep themselves busy in the compost bin while waiting for their parents.

Website

Categorieën:Uncategorized