Knot on Hands

Nederland/The Netherlands

2022 – Brace for Impact

Drie acrobaten zoeken in Brace for Impact naar de grenzen van evenwicht. In hun zoektocht naar die balans vinden ze verschillende nieuwe manieren om vooruit te komen en zich door de ruimte te bewegen. Op hun reis verkennen ze elkaars (on)mogelijkheden en komen ze erachter wat het betekent om al hun gewicht in de handen van de ander te leggen. Knot on Hands laat een innovatieve en meer organische vorm van partneracrobatiek zien, waarbij de nadruk wordt gelegd op de puurheid van de beweging, en waarmee ze zich onderscheiden door een unieke fysieke lichaamstaal.

In Brace for Impact three acrobats search for the limits of balance. In their quest of an equilibrium they find new ways of moving forward and travelling through space. O’spossibilities and find out what it means to put all their weight in s’s Knot on Hands shows an innovative and more organic form of partner acrobatics, while emphasizing the pureness of the movement, and distinguishes itself using a unique physical language. Brace for Impact presents you a physical conversation between three people who keep on moving. Throughout the performance, the wordless conversation progresses, and slowly, a pathway is created across the stage. The balance between the three circus artists is constantly being challenged and restored, creating tension and constriction within their communication.

Website

Categorieën:Uncategorized