La gata Japonesa

Spanje/Spain

2022 – Bowa’s trips

Bowa, nomade, wees van roots en dromen, vond op een dag een fles bij de zee. Daarin stak ze een bericht en ze besloot het naar zijn bestemming te brengen. De weg was zo rijk dat het bijna een obsessie werd. Uren wachten en kilometers zoeken om op de bestemming te komen, honderden berichten die waren opgesloten in het glimmende glas van een fles. Een bericht heeft haar rechtstreeks naar deze plek gebracht, waar zij hoopt iemand te ontmoeten die een bericht naar de zee heeft gestuurd in de hoop dat het terug zou komen … De show doorloopt verschillende emotionele toestanden van het personage, die worden ondersteund door een multidisciplinaire circustaal: magische effecten die per toevallig optreden en het specifieke van die ruimte versterken. Experimenteren met de flessen: manipulatie, balans en demystificatie van het object, waardoor het een personage, decor of louter ondersteunend element wordt. Luchtacrobatiek, met techniek, maar op een organische en coherente manier ontwikkeld en uiteraard, humor en poëzie.

Bowa, nomad, orphan of roots and dreams, one day found a bottle by the sea. Inside it she found a message and she decided to take it to its destination. The road was so rich that it became almost an obsession. Hours of waiting and kilometers of searching to get to their destination hundreds of messages that were locked in the shiny glass of a bottle. A message has brought her right to this place, where he hopes to meet someone who sent a message to the sea hoping that it would come back… The show goes through different emotional states of the character, which are supported by a multidisciplinary circus language: Magic effects, which arise accidentally, reinforcing the peculiarity of that space. Development of an investigation around the bottles: manipulation, balances, and demystification of the object, making it a character, scenery, or mere support element. Aerial acrobatics, with technique, but developed in an organic and coherent way and, of course, humor and poetry as transversal elements.

Website

Categorieën:Uncategorized