LaBú Theatre

Spanje/Spain

2022 – Bianco

Bianco vertelt het verhaal van een meisje dat in een oud pension werkt en op een dag een charmante reiziger ontvangt die haar uitnodigt om de deuren en ramen van haar hart te openen. Een bijzondere ontmoeting die ons hoofdpersonage leidt naar een nieuwe manier om het leven te begrijpen. De veranderingen in ons leven accepteren, hoe deze ons vormen, hoe we ermee omgaan en ze op de meest geschikte manier benaderen, … LaBú Theatre probeert dit uit te drukken vanuit een visuele, komische en poëtische scenische taal. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

Bianco tells the story of a girl working in an old guesthouse that one day receives a charming traveller who invites her to open the doors and windows of her heart. A special encounter that will lead our main character to a new way of understanding life. Accepting the changes in our lives, how these changes shape us, how we deal with them and approach them in the most appropriate manner, …From LaBú Theatre, we seek to express them from a visual, comical and poetic scenic language. For kids from 6 years old.

2022 – Alma

Een beeldende theatervoorstelling voor de kinderjaren. Lente, zomer, herfst en winter. Alma is een poëtische en zintuiglijke reis door de vier seizoenen, elk met een eigen ziel die vorm krijgt in de objecten en materialen die de hoofdpersoon tegenkomt. Alma is een kleine kindervoorstelling gebaseerd op objecttheater en beweging. De allerkleinsten zullen genieten van een voorstelling waarin natuurlijke materialen zijn verwerkt en die op ludieke en poëtische wijze over het verstrijken van de tijd vertelt. Voor kinderen vanaf 2 jaar.

A visual theatre show for early childhood. Spring, summer, autumn and winter. Alma is a poetic and sensory journey through the four seasons, each with a distinct soul that will take shape in the objects and materials encountered by the protagonist. Alma is a small-format, early childhood show based on object theater and movement. The little ones will enjoy a production that features natural materials and speaks about the passage of time, both in an amusing and poetic way. ” For kids from 2 years old.

Website

Categorieën:Uncategorized