Nueveuno

Spanje/Spain

2022 – Sinergy 3.0

Een eigentijdse circusshow die jongleren, dans, manipulatie van objecten en handstanden combineert, gebracht met grote geometrische plasticiteit en harmonische gevoeligheid gedurende de show. Muziek, decor, belichting, emoties, evolueren samen tijdens de show. Van hout tot metaal, van akoestisch tot elektronisch, van eenvoud tot complexiteit, van individualiteit tot samenhang … om synergie te vinden. Vanuit een conceptueel oogpunt behandelt de show alledaagse kwesties zoals aanpassing en de persoonlijke conflicten van een samenleving, in het algemeen en individualistisch. Gebaseerd op een herinterpretatie van Leonardo Da Vinci, is Synergy 3.0 een show die is voorgesteld om vrije interpretatie en reflectie van het publiek te genereren. De dramaturgie is gebouwd op twee assen: een visuele en een emotionele, waarin de personages evolueren in het proces van integratie en interactie met de groep. De soundtrack is speciaal voor de show gecomponeerd in overeenstemming met de transfor-matie van objecten, personages, situaties en toestanden.

A contemporary circus show that combines juggling, dance, manipulation of objects and handstands, choreographed with great geometric plasticity and harmonic sensitivity throughout the show. Music, scenery, lighting, emotions, evolve together during the show. From wood to metal, from acoustic to electronic, from simplicity to complexity, from individuality to cohesion … to find synergy. From a conceptual point of view, it manages everyday issues such as adaptation and the personal conflicts of a society, in general, individualistic. Based on a reinterpretation of Leonardo Da Vinci, Synergy 3.0 is a show proposed to generate free interpretation and reflection of the public. The dramaturgy is built on two axes: One visual and one emotional, in which the characters evolve in the process of integration and interaction with the group. The scenography is manipulated creating different structures with precise moving choreographies. All this on a soundtrack composed expressly for the show in tune with the transformation of objects, characters, situations and states.

Website

Categorieën:Uncategorized