Opinion Public Dance Company

België/Belgium

2022 – Maniac

De zorg voor de orde en het nauwgezette beheer van elke daad en elk gebaar kan deugdzaam zijn, maar hoe zit het met de manie, als het ons allemaal achtervolgt als een onweerstaan-bare verleiding. Zoveel gebaren, zoveel vaste ideeën die ons geruststellen en omlijsten, die vormen wat we geloven te zijn: meerdere ‘ik’s’ die verwarring scheppen over onze eigen identiteit … Een innerlijke strijd, een obsessie met precieze gebaren door een bewust neutraal geslacht duo. Harmonie, zachtheid, oppositie: welk facet heeft het laatste woord?

The worry of order and the meticulous management of each deed and gesture may be virtuous, but what about the mania, if not that it haunts each of us like an irresistible temptation. So many gestures, so many fixed ideas that reassure and frame us, constituting what we believe to be: multiple “I’s” which create confusion about our own identity … An interior struggle, an obsession with precise gestures by a deliberately neutral-gender duo. Harmony, gentleness, opposition: Which facet will have the last word?

2022 – So’far

Een poëtisch stuk dat dans en theater combineert. Een zoete mix die het publiek door middel van humor, poëzie en emotie laat reizen in verschillende universums. Een man, wegzinkend in verveling en eenzaamheid, laat zich wegdromen. Opgesloten op zijn bank en kijkend naar zijn gebruikelijke rugbywedstrijd, voelt hij de behoefte aan gezelschap, genegenheid en verandering in zijn dagelijks leven. Zijn verbeeldingskracht haalt hem uit zijn verdoving en stelt hem in staat een relatie op te bouwen met alles waarmee hij niet echt kan leven…

A poetic piece that combines dance and theater. A sweet mix that makes the audience travel in different universes through humor, poetry and emotion. A man, sinking into boredom and loneliness, lets himself go into a daydream. Confined to his couch and watching his usual rugby match, he feels the need for company, affection and change in his daily life. His imagination will bring him out of his torpor and will allow him to create a relationship with all that he cannot really live, all those expectations, those desires…

Website

Categorieën:Uncategorized