Panorama Kino Theatre

Zwitserland/Switzerland

2022 – Panorama Kino Theatre

Panorama herdefinieert de theatrale ervaring, aangezien de roterende kijkkast de werkelijkheid in fantasie transformeert, onze zintuigen prikkelt, percepties uitdaagt en de wereld waarin we leven opnieuw mystificeert. Terwijl Panorama 360º om zijn eigen as draait, begint de werkelijkheid te abstraheren. Een virtuele fantasie ontvouwt zich terwijl het publiek samenspant met de acteurs en de site om unieke verhalen te creëren en te vertellen. Panorama staat midden in een openbare ruimte. Tickets worden verzameld en 20 mensen nemen plaats binnen. Een soundtrack begint, de lichten doven en een gordijn gaat langzaam open om de buitenwereld te onthullen. De kast begint rond de scène te draaien… de locatie en kleur, de mensen en hun interacties benadrukkend.

Artiesten:
Natacha Kmarin (Frankrijk), Baptiste Raffanel (Frankrijk), Anic Bürgisser (Zwitserland), Kiki Vita (Spanje),
Serge Ayala (Frankrijk)

Artistiek Directeur:
Tom Greder (Zwitserland/Australië)

Panorama redefines the theatrical experience as its rotating viewing cabinet transforms reality into fantasy, provoking our senses, challenging perceptions and re-mystifying the world we inhabit. As Panorama turns 360º on its own axis, reality starts to abstract. A virtual fantasy unfolds as the public collude with the actors and site to create and tell unique stories. Panorama stands in the middleof a public place. Tickets are collected and 20 people take their seats inside. A sound track starts, the lights fade and a curtain draws slowly open to reveal the world outside. The cabinet starts to rotate around the scene…highlighting the location & colour, the people and their interactions.

Artists:
Natacha Kmarin (France), Baptiste Raffanel (France), Anic Bürgisser (Switzerland), Kiki Vita (Spain)
Serge Ayala (France)

Artistic Director:
Tom Greder (Switzerland/Australia)

Website

Categorieën:Uncategorized