Popi

Duitsland/Germany

2022 – Sin creacion

Acrobatie, contorsie, hoelahoep en handbalanceren met ballen vol humor en ironie.. Een onzichtbaar gordijn simuleert een pretentieuze, traditionele show en snijdt de scène tussen het
scenario en het achterste gedeelte door, waardoor het perspectief wordt geopend van wat er te zien is en de grenzen van het traditionele toneel worden doorbroken. Wat gebeurt er achter de
schermen? De artiest toont de vaardigheden in de frontstage en de “no skills” achterin: vermoeidheid, onzekerheden, angsten, obsessies en trauma’s.

A show that, through humor and irony, develops the disciplines of Acrobatics, contortion, hula hoop and hand balancing with balls. Simulating a pretentious tradicional show, an invisible curtain cuts
the scene in between the scenario and back area, opening the perspective of what is expected to be seen and breaking the limits of the traditional stage. What happens behind the scenes? The artist shows the skills in the front-stage and the “no skills” in the back: tiredness, insecurities, scares, obsession and traumas.

Website

Categorieën:Uncategorized