Soif Totale

België/Belgium

2022 – Prologue

Wat is het collectieve lichaam? Dit is de vraag die dit stuk beheerst en draait om elk van zijn tableaus. Het schrijven van deze show begint met een proloog waarin het collectieve facet op een rauwe manier naar voren komt. Een funky sfeer opent de show en verwelkomt het publiek op een warme manier. De collectieve massa krijgt zijn volledige betekenis vanaf de eerste scène waarin alle lichamen zich in een cirkel verzamelen om een grote entiteit te vormen die alles op zijn pad verslindt en een hersenschim vormt die bestaat uit 18 lichamen. Een monster gemaakt van vlees met meerdere ledematen, altijd voorzichtig om geen enkel lid van zijn samenstelling te verliezen. Niettemin, en onvermijdelijk, zijn er individualiteiten die voortkomen uit deze agglomeratie. Sommigen voelen zich onderdrukt en voelen een behoefte aan frisse lucht. Dus het grote lichaam wacht, luistert en observeert degenen die naar buiten komen, die hun ritme veranderen, in alle nederigheid en welwillendheid…

What is the collective body? This is the question that governs this piece and revolves around each of its tableaux. The writing of this show begins with a prologue where the collective facet appears in a raw way. A funky atmosphere opens the show, welcoming the audience in a warm way. The collective mass takes on its full meaning from the first scene where all the bodies gather in a circle to form a large entity devouring everything in its path, forming a chimeric creature made up of 18 bodies. A monster made of flesh with multiple extremities, always careful not to lose any member of its composition. Nevertheless, and inevitably, there are individualities that arise from this agglomeration. Some feel oppressed and feel a need, a need to get some fresh air. So the great body waits, listens and observes those who come out, who change their rhythm, in all humility and benevolence. From this recognition and this altruism towards each member of the group is born humanity. A simple humanity.

Website

Categorieën:Uncategorized