Straattheater Gusta

België/Belgium

2022 – Les Silhouettes

Een dromerige mobiele act die de lang vergeten ambacht van het silhouette-knippen nieuw leven inblaast… Dit mysterieuze duo begeeft zich, begeleid door gepaste muzikale ondersteuning, doorheen de straten of over festivalterrein. Enkel gewapend met schaar en papier weten deze artiesten telkens weer de verwondering op te wekken. Tijdens deze woordeloze act wordt uw silhouet vereeuwigd in papier. Een fijn en origineel aandenken om mee naar huis te nemen.

A dreamy mobile act that retakes the long-forgotten craft of silhouette cutting. Accompanied by appropriate musical support, this mysterious duo moves throught the streets or across the festival site. Armed only with scissors and paper, they always manage to arouse amazement. During this wordless act, your silhouette is immortalized in paper. A nice and original keepsake to take home with you.

2022 – Muzikaal Vuuronthaal

Kanza Mees is een live-looping multi-instrumentalist die zijn publiek uitnodigt tot zijn filmische en feeërieke muzieklandschap. Visueel wordt alles versterkt door subtiele verlichting en 2 vlammenwerpers die op de maat van de muziek worden bediend. Muzikaal Vuuronthaal is een doorlopende act waarbij het publiek zelf kiest hoe lang ze blijven luisteren en is ideaal om een reeds tot de verbeelding sprekende locatie te voorzien van passende muziek met een visueel karakter.

Kanza Mees is a live looping multi-instrumentalist who invites his audience to his cinematic and enchanting musical landscape. Visually everything is enhanced by subtle lighting and 2 flame throwers. Musical Fire Welcome is a continuous act in which the audience chooses how long they continue to listen and is ideal to provide an already evocative location with appropriate music with a visual character. This act can work well in combination with installations of other collectives.

Website

Categorieën:Uncategorized