Tall Tales Company

Nederland/The Netherlands

2022 – Square Two

In Square Two word je meegenomen in de wondere wereld van codes en patronen. Van de bomen die groeien in onze straat, het huis waarin we leven, tot het levenspad wat we volgen, overal liggen patronen en codes aan ten grondslag. Tall Tales Company en beeldend kunstenaar Don Satijn onderzochten gedurende twee jaar hoe de onderliggende codes van elkaars werk zich verhouden tot de rest van de wereld. Het resultaat is een route door een markant gebouw, een deel van een stad of door de natuur, waarin statische kunst tot leven komt in hypnotiserende levende jongleersculpturen en jongleerpatronen worden gevangen in abstracte schilderijen. Square Two is een visuele voorstelling die je met een compleet nieuwe blik laat kijken naar jongleren, beeldende kunst en je eigen omgeving. Square Two is een artistiek experiment op het snijvlak van circus en beeldende kunst. Een samenwerking tussen Tall Tales Company en beeldend kunstenaar Don Satijn.

In Square Two you will be taken into the wonderful world of codes and patterns. From the trees that grow in our street, the house in which we live, to the path of life we follow, patterns and codes are everywhere. Tall Tales Company and visual artist Don Satijn spent two years researching how the underlying codes of each other’s work relate to the rest of the world. The result is a route through a striking building, part of a city or through nature, in which static art comes to life in hypnotic living juggling sculptures and juggling patterns are captured in abstract paintings. Square Two is a visual performance that gives you a completely new perspective on juggling, visual art and your own environment. Square Two is an artistic experiment at the intersection of circus and visual art. A collaboration between Tall Tales Company and visual artist Don Satijn.

Website

Categorieën:Uncategorized