Ymedioteatro

Spanje/Spain

2022 – Echo

Vrij zijn gaat vaak niet over het verbreken van de banden, maar over samenleven met hen. Terwijl we dit te proberen, herhaalt het leven zich in een echo die resoneert in de muren van hoofden en harten. Spelen is de oorsprong van de creatie. Zonder bescheidenheid, zonder angst, voor iedereen en met iedereen: de poppen, de objecten, het landschap, de verlichting, de emoties, de muziek en de beweging. Een dans van visuele metaforen voor een komische show die vertelt over de poëzie die ons aan het leven bindt.

Being free, many times, is not about breaking the bonds but about living together with them. While trying to do so, life repeats in an echo that resonates in the walls of heads and hearts. Playing around is the origin of the creation. With no modesty, no fear, for all and with all: the puppets, the objects, the scenery, the lighting, the emotions, the music and the movement. A dance of visual metaphors for a comic show which talks about the poetry that binds us to life

Website

Categorieën:Uncategorized