Zazzu

België/Belgium

2022 – Nectar

Honderden diepblauwe vlinders, fladderen vrij door de lucht op hun kleurrijke vleugels. Sommigen rusten op een geurige bloem, proevend van de zoete nectar. Ze vliegen van bloem naar tak, van struik naar boom totdat ze die speciale plek vinden en neerstrijken, wachtend tot de nacht valt… Nectar, een wonderlijke installatie waarin diepblauwe vlinders, muziek en nieuwe technologie samenkomen in een kleurrijke wereld! Met de smartphone en via Augmented Reality technologie komen virtuele vlinders rondom jou tot leven. Deze interactieve ervaring is direct via zazzu.be/ar bovenop de installatie te beleven. Er hoeft geen enkele app te worden geïnstalleerd door de
bezoeker.

Hundreds of deep blue butterflies flutter freely through the air on their colorful wings. Some rest on a fragrant flower, tasting the sweet nectar. They fly from flower to branch, from bush to tree until they find that special place and settle down, waiting for night to fall… Nectar, a wonderful installation in which deep blue butterflies, music and new technology come together in a colorful world! With the smartphone and with Augmented Reality technology, virtual butterflies around you come to life. This interactive experience can be placed directly on top of the installation via zazzu.be/ar experience. No app needs to be installed by the visitor.

Website

Categorieën:Uncategorized